Zo maakt u ijs

Hygiëne

IJs is een zeer kwetsbaar product. Er moet hygiënisch worden gewerkt om kruisbesmetting te voorkomen en een goede pasteurisatie, waardoor bacteriën worden gedood, is onontbeerlijk. Bovendien moet het juiste vriesprocedé worden gehanteerd. Al deze zaken zijn van belang voor een smakelijk en bovenal gezond ijsje. Daarom worden alle ijsbereiders in Nederland regelmatig gecontroleerd.

Zelfstandig ijsbereiders, dat wil zeggen bedrijven die consumptie-ijs of daaraan gerelateerde producten bereiden of verkopen in een eigen ijssalon of leveren aan derden en dit dus als hoofdactiviteit hebben, dienen te werken volgens de ‘Hygiënecode voor de ambachtelijke IJsbereiding’. Deze is opgesteld door Koninklijke Horeca Nederland. Ambachtelijke brood- en banketbakkers voor wie de productie en verkoop van ijs een nevenactiviteit in de winkel is, kunnen volstaan met een aparte module voor ijsbereiding die kan worden toegevoegd aan hun ‘Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij’. In deze module staan specifieke basisvoorwaarden en regels voor procesbeheersing bij de bereiding en verkoop van ijs.